pub fn walk_where_predicate<'v, V: Visitor<'v>>(
    visitor: &mut V,
    predicate: &'v WherePredicate<'v>
)