pub fn walk_path_segment<'v, V: Visitor<'v>>(
    visitor: &mut V,
    path_span: Span,
    segment: &'v PathSegment<'v>
)